Logga in/ut  

   

Vilka är online  

Vi har 101 besökare och inga medlemmar online

   

Syndikering  

   

Lionrörelsen startade i Chicago i juni 1917 av försäkringsmannen Melvin Jones som inbjöd 27 olika affärsklubbar att gå samman för att göra positiva insatser för samhället och medmänniskor. Rörelsen bredde ut sig i både Nord- som Sydamerika och inte förrän 1947 tog svensken Torgny Lange idéerna om Lions med sig hem till Sverige och den första lionklubben i Europa bildades i Stockholm den 24 mars 1948. Under 1950- och 60-talet bildades det otal lionklubbar och i varje stad av någorlunda storlek fanns det en lionklubb. Lions Club i Västerås chartrades i mars 1951 och blev fadderklubb till Lions Club Arboga, som instiftades den 22 november 1951. Charterpresident blev källarmästare Gustaf Adolf (G.A) Persson och till sekreterare valdes tandläkare Gunnar Stjernström. Bestämmelserna var till en början att det endast fick vara en medlem från varje skrå eller yrkesgrupp. Det innebar att en medlem blev ordinarie och övriga från samma skrå associerade medlemmar.

Melvin Jones´ avsikt vid bildandet av Lions var att man skulle göra insatser för sina medmänniskor och det anammade också klubben genom att det bildades kommittéer med olika uppdrag. I ett protokoll kan man läsa att kommittéerna skulle jobba bättre. Syftet med klubben var ju inte bara att ha trevligt utan att också på olika sätt hjälpa behövande och skapa trivsel i tillvaron. Den första aktiviteten var besök på stadens ålderdomshem där klubben bjöd på kaffe med bröd och Erik Sandberg trollade för de gamla och Gunnar Stjernström spelade piano och sjöng visor.

En annan aktivitet under 1952 var att arbogaklubben tog initiativ till en polioaktivitet, som gav Kr 7.700.- till forskning och eftervård.

I början av juli 1953 arrangerade Lions en Stjärnshow i Folkets park med bl.a. Bibi Johns, Miller Ziegler, Gerd Hagman, Vårat gäng med Leppe Sundevall och Tosse Bark. Inte mindre än 2.400 personer trotsade regnet på söndagen.

I september 1953 genomfördes den stora Stjärnsmällen på området där Sturehallen och Ishockeyhallen nu ligger. Det hade regnat mycket varför Björkmans Tivoli inte kunde  ställa upp sina olika karuseller, så man tvingades köra dit ett 100-tal billaster med grus som lion Jan-Erik Dieden hade fixat. Där uppträdde Martin Ljung och Zarah Leander. Den senare gav dåvarande lionpresidenten Gunnar Stjernström en kyss då han avtackade henne. Efteråt sa´ man att det var Lions dyraste kyss. Nettot blev denna gång endast 1.500 kronor.

År 1953 övertog Lions arrangemanget kring Lucia i samarbete med Arboga Tidning, vilket fortfarande pågår. Till en början var det Elwing Björklund som ledde Lucia med tärnor. I Heliga Trefaldighets kyrka ordnas efter kröningen en luciakonsert i samarbete med Svenska kyrkan.  Förutom kröningen på torget och konserten så fortsatte luciafirandet under en hel vecka med en luciarond till olika företag och föreningar.I samband med Luciakröningen ordnar Lions också en julmarknad, som Barnens Dagsföreningen tidigare arrangerat. Det var ett 10-tal kiosker och stånd på Stora Torget och en publikdragande arrangemang var en levande gris, som allmänheten skulle gissa vikten på. Tyvärr sa´ Hälsovårdsnämnden nej till ”grisgissningen” och antalet kiosker har under senare år minskat kraftigt. Dessutom har försäljningen flyttats till Ahllöfsparken, där också luciakröningen äger rum. Julmarknaden var både en rolig och trevlig aktivitet men  också arbetsam, där det fordrades att alla lions med partner ställde upp.

En populär aktivitet hos arbogaborna var lions loppmarknad i Baggens gränd. Parollen var ”Ring så hämtar vi” och det var ibland värdefulla saker som lions hämtade men till sist blev det sådana saker som fick köras direkt till tippen, så den verksamheten upphörde någon gång under 1970-talet. En aktivitet  som upphörde i slutet av 60-talet var försäljningen av ”Julfemman” efter livliga diskussioner i klubben. Försäljningen gav ett gott netto som delades ut till behövande i staden men flera av lionbröderna tyckte att då de kom och ringde på en dörr för att sälja en julfemma, borde man i stället ha lämnat en slant för familjen var nog i större behov av hjälp.

I slutet av 50-talet hade de styrande i staden börjat diskutera om det inte vore lämpligt att det uppfördes ett krönikespel eftersom staden varit medelpunkt för många historiska händelser. Författaren Rune Lindström kontaktades eftersom han hade skrivit ”Himlaspelet” som varje år  uppfördes i Leksand med stor framgång. Han studerade skrifterna om Arboga och dess historia och fann att den mest dramatiska epoken timade under åren 1523-1529. den tid då Gustav Vasa genomförde sin reformation. Lionklubben hade visat att den var duktig på att arrangera olika aktiviteter och fick av Turistnämnden i uppdrag att uppföra ett krönikespel som Rune Lindström hade skrivit. Klubben hade hela tiden den uppfattningen att Arboga stad skulle vara ekonomiskt ansvarig för spelen. Man engagerade etablerade skådespelare och bl.a. spelade Rune Lindström Engelbrekt Gertson. Det inköptes parksoffor och spelplatsen blev söder om ån vid åkröken. Affischering skedde i hela södra delen av Sverige och premiären var satt till den 13 augusti 1962. Det regnade den kvällen och nästan alla kvällar som spelet uppfördes. Själva spelet var mycket bra och enligt Rune Lindström var det, det bästa han skrivit. Skådespelarna skulle ha ut sitt gage och det var många räkningar som skulle betalas. Vid diskussioner med de styrande i staden visade det sig att Lions var ekonomiskt ansvarig för spelen. Staden köpte emellertid alla parksoffor och klubben fick ta ett banklån med de flesta av medlemmar som borgensmän. Vid klubbens månadsmöten var det långa och intensiva diskussioner om spelen och ekonomin. Björkmans Nöjesfält kom då som en räddande ängel genom att ställa upp sina karuseller först på Hamntorget och senare på Sturevallen. Efter fem år var banklånet betalt och då kom frågan upp i klubben vilka aktiviteter skulle man ha i fortsättningen och vilka ändamål skulle klubben finansiera. Det tillsattes en kommitté, kallad ”Långtidsplaneringskommittén, LTPK”. Den arbetade under flera år med samma ledamöter, nämligen Anders Högfeldt, Olle Wallström och Bernt Henrik-Klemens. Dessutom ingick i kommittén de olika årens president. Nästan vid varje månadssammanträde diskuterades kommitténs olika förslag och till sist beslutades det att klubben skulle hjälpa Friluftsfrämjandet att bygga en ny stuga vid Maxelmossen, vilket har varit till glädje för många arbogabor. Klubben har några gånger förlagt månadsmötena till Maxelmossen.Julkaramellen där de skolorna tävlar i olika grenar

Under några år arrangerade drogfria discodanser i Medborgarhuset för skollediga ungdomar dagarna före jul med bl.a. Ulf Elving och Little Gerhard som dragplåster. En annan aktivitet som samlade många besökare var Norsylingen vid Hamnbassängen som vissa år blev riktiga folkfester. Under några år arrangerade klubben samtidigt med Norsylingen  ”En dag  i Parken”, vilka båda aktiviteter upphörde och ersattes med Munken  och Hönan, som till en början var förlagd till källaren bakom Centrumkonditoriet men flyttade sedan till Labron, där verksamheten finns fortfarande. Numera serveras inte enbart grillad korv och hamburgare utan gästerna kan också få en tallrik med fläskfilé. Givetvis serveras öl och dessutom ett glas vin, verksamheten där ger ett mycket gott överskott till aktivitetskassan.

Från 550 årsjubileet - Arboga Riksmöte 1985. Kortegen med kungaparet i spetsen passerar Järntorgsgatan på väg till Trefaldighetskyrkan.

En aktivitet som gav stort eko i hela Sverige var det initiativ som klubben tog genom att föreslå ett Arboga Riksmöte 1985 till minne av Sveriges första riksdag 1435. Det var lion Stefan Kanders som kom med idén och Arboga kommun ställde helhjärtat upp på den. Jubilèet ägde rum den 24 maj med deltagande av riksdags- och regeringsledamöter jämte kungaparet som anlände till Arboga med extratåg. Presidenten i Tanzania Julius Nyerere var en av de utländska gästerna. Först besöktes  Heliga Trefaldighets kyrka och därefter ett högtidligt program på Stora Torget där kungen inledde sitt tal med  det oförglömliga ”Kära örebroare”. Torget var mer än välfyllt av arbogabor och hitresta gäster. Efter högtidligheterna på Stora Torget bjöd Arboga kommun gästerna på lunch i Sturehallen, där Lions med partner skötte serveringen. Klubben fick också tillstånd att ge ut en jubileumsmedalj, som präglades av Myntverket i Eskilstuna i guld, silver och brons. Motivet var detsamma som på minnesmedaljen 1935.  I samband med jubileet ordnade klubben också ett jubileumslotteri med konstverk skänkta av arbogakonstnärer. Avkastningen av dessa aktiviteter har gått till kulturstipendier.


Sveriges lions Hedersråd utser varje år en lionklubb som under föregående år gjort den bästa aktiviteten och 1986 tilldelades Lions Club Arboga Lejonkronan vid Riksmötet  i Östersund.
Lionklubben har under de år som Röda Fjädern-aktiviteten  ägt rum deltagit med olika arrengameng och samlat in pengar till olika ändamål. Lionrörelsen har haft god hjälp av Sveriges Radio/TV med Lennart Hyland som stor publikdragare. Ett år hade lionklubbarna möjlighet att ringa in och skänka pengar eller sälja olika varor. Lionstyrelsen i Arboga hade ett telefonsammanträde där man beslutade att köpa ett antal snöspadar från en lionklubb i Norrland. Vi betalade för spadarna och vi fick dem så småningom men det visade sig att de var nästan obrukbara. De var så klumpiga och tunga att det behövdes jättar att skotta snö med dem.
Åren 1976 och 1980 gästade TV-laget med Bengt Bedrup Arboga och spelade matcher på Sturevallen inför en stor och entusiastisk publik och spelade mot ett lag bestående av spelare från olika lag från Arboga. Första gången ordnade Lions så att  publiken fick gissa den sammanlagda vikten på spelarna i TV-laget. Där bl.a. Ted Gärdestad som på den tiden var alla tonårsflickors idol deltog. Under några år inbjöd klubben Gunnar Nordahl ett år, ett annat år Åby-Ericsson och ett tredje Orvar Bergmark. Dessa fotbollsidoler uppträdde på Medborgarhuset och berättade idrottsminnen inför pojklagspelare från alla klubbar i kommunen. Grabbarna bjöds också på glass och läsk. Efteråt deltog dessa idoler i klubbens månadsmöten och berättade idrottsminnen för klubbmedlemmarna. Åby-Ericsson sjöng och spelade också piano för medlemmarna.
Under senare år har aktiviteterna bestått av julmarknaden och Munken  och Hönan, den senare under medeltidsveckan i augusti. Julmarknaden har flyttat till Ahllöfsparken och består numera endast av ett par lottkiosker. Munken och Hönan är den stora aktiviteten som ger klubben ett gott överskott, som delas ut till både lokala behövanden och till ändamål som beslutas på Lions Riksmöte.
Klubben har haft många medlemmar som haft uppdrag på högre plan inom lionrörelsen. Främst är det Gunnar Stjernström som efter sitt år som klubbens president blev guvernör för mellersta Sverige 1958-59. Han var också medlem i internationella styrelsen åren 1968-69 men avled under en skidtur i Lycksele efter att han hållit högtidstalet på Distriktsmötet där. Vid begravningen några veckor senare  i Heliga Trefaldighets kyrka, som var fullsatt, deltog många medlemmar ur den internationella styrelsen  De hade kommit direkt från ett sammanträde där och efter begravningen sammanträdde styrelsen ånyo tillsammans med guvenörsrådet för att utse en efterträdare till Gunnar Stjernström. Förutom Gunnar Stjernström har klubben haft inte mindre än fyra guvernörer, nämligen Lars-David Hamrelius 1968-69, Anders Högfeldt 1975-76, Ingwar Lindgren 1982-83 och Stefan Kanders 1995-96.
Många av klubbens medlemmar har haft uppdrag i distriktsstyrelsen, Olle Wallström och Sven Lenasson distr.sekr. Pelle Munkberg, Anders Holm och Ingwar Lindgren distr.kassörer,  Lars Erjö, Ingwar Lindgren, Hans Pehrson, Hans Almgren, Göran Hyllendahl zonordföranden, Hans Pehrson  MO-ordf., Stefan Kanders VD och för Sight first och Ingwar Lindgren VGRO.
Programkommittén har alltid haft en framträdande roll i klubben och ambitionen att ordna bra och trevliga program till månadsmötena. För medlemmarna med familjer arrangerades tidigare utflykter med bilrally och svampplockning. Varje år har man haft en ladies night  och  för varje fest har det varit ett bestämt tema som exempel beredskapsafton, musikbingo , filmafton och årets tidiga vårfest i  början av februari. Eftersom många av medlemmarna tillhörde distriktsrådet förlades ofta rådets sammanträden till Arboga och till den dag då klubben hade sin ladies night. Klubben har också haft förtroendet och nöjet att arrangera två distriktsmöten 1975 och 2005. Det första var mycket välbesökt och inte mindre än 250 deltog i banketten medan 2005 var deltagandet c:a 125.

Arboga i oktober 2011
Ingwar Lindgren
President 1968-69

   
   

Lions Club Arboga  c/o Hans Almgren, Åkervägen 12  732 32 Arboga. Om cookies
Copyright © 2011 Lions Club Arboga. Alla rättigheter reserverade.

© Lions Club Arboga