Foto: Maria Widlund, Lions Club Arboga
 
Lions Club Arboga delade under lördagskvällen ut Lions Kulturstipendium 2022 till Arboga Manskör.
Stipendiet på 10000:- delades under Valborgsfirandet i Ahllöfsparken.
Grattis!


Från vänster: Gunnar Lindberg, ordförande Arboga Manskör, Margaretha Jurstrand, och Ulf Luthman, Lions Club Arboga

Lions Club Arboga vill uppmärksamma Arboga Manskörs kulturarbete i Arboga. Körens verksamhet når de flesta ålderskategorier i Arboga genom att den håller offentliga konserter både i Arbogas kyrkorum inför det traditionella julfirandet och även vid Arboga kommuns Valborgsmässofirande. Dessutom får Arbogas äldreboende emellanåt besök av dessa skönsjungande herrar.
Arboga Manskör bildades 1908 av bankkamrer Nils Edvard Kjellander, på den tiden även organist och kantor i stadsförsamlingen. Under OS i Stockholm 1912 deltog kören i den kör med 4000 sångare som sjöng på Stockholms Stadion. Körverksamheten var vilande i många år, men startades upp i nuvarande utformning 2002, vilket innebär att kören i år firar 20 år.
Arboga Manskör är en ideell förening, som idag består av 37 medlemmar i blandade åldrar. Körens mannar är jämt fördelade mellan 1 tenor, 2 tenor, 1 bas och 2 bas stämmor. Repertoaren består av bl.a. visor, populärmusik och klassiska verk för manskör. För närvarande tränar kören inför en Vårcaprice som kommer att framföras i Medborgarhuset i Arboga. Träningen sker en gång i veckan, under ledning av Birgitta Rosenqvist Brorson, sedan 2018.
Vi i Lions Club Arboga anser att Arboga Manskör, genom att underhålla invånarna i Arboga med sin sång, är en värdig mottagare av Lions Club Arbogas Kulturstipendium 2022.  Med stipendiet följer en prissumma av 10 000 kronor.
 
Margaretha Jurstrand
Ordförande i Lions Club Arbogas stipendiekommitté