Styrelsen

Ordförande
Sven-Åke Farås
Vice Ordförande
Margaretha Jurstrand
Kassör
Bosse Fried
Sekreterare
Hans Almgren
Klubbmästare:
Pär Säterlid
Aktivitetsordförande (AK)
Ann-Kristin Farås
Kulturordförande (KUF)
Margaretha Fried
Informationskommittén
Maria Widlund
Medlemskommittén
Täpp Birgitta Jonsson