På månadsmötet den 20 maj 2010 delade Lion Stefan Kanders ut en utmärkelse till vår tidigare President Paul Eknöland från Dr. Tae-Sup Lee

Läs brevet här

Vi gratulerar till insamlingsframgångarna i din lionklubb och tackar för ert stöd till kampanj SightFirst II. Tack vare ditt ledarskap som klubbpresident 2007-2008 har du och övriga klubbmedlemmar haft en oerhörd inverkan i livet för miljoner människor som lider av blindhet som kan förebyggas och återställas.

Din lionklubb är en av fem lionklubbar i din sektor som har uppnått högsta donation per person till kampanj SightFirst II under lionåret 2007-2008. För att visa erkänsla för denna prestation är det en ära för mig att kunna överlämna CSFII utmärkelse till klubbpresidenten. Endast fem lionmedlemmar i din sektor kommer att erhålla denna prestigefyllda utmärkelse.

På vägnar av Lions Clubs International, Lions Clubs International Foundation, lionmedlemmar över hela världen och dem som kommer att gagnas av dina insatser ber jag att få överlämna denna utmärkelse som ett tecken på vår uppskattning. Den är ett tecken på, inte endast dina utmärkta insatser för kampanj SightFirst II, utan även din hängivenhet för Lions ideal.

Som lionmedlem  har vi kraften att förändra världen genom SightFirst. Det är de utomordentliga insatserna av ledare som du som gör detta möjligt. Återigen tack för dina insatser.

Med Lionhälsningar

Dr. Tae-Sup Lee
Tidigare internationell president
Ordförande för kampanj SightFirst II