Lions Club Arboga med samarbete med Svenska kyrkan Arboga, krönte idag Ida Bergkvist,
till Arbogas Lucia 2022. Ett sort Grattis önskar vi i klubben!
 
 

Foto: Maria Widlund