Skriv ut
Träffar: 280

Motivering till att Emelie Hertzman tilldelats Lions Club Arbogas Kulturstipendium 2020

 

Lions Club Arboga vill uppmärksamma det kulturarbete och den förmedling av Arbogas kulturhistoria som Emelie Hertzman gör för Arboga och dess innevånare.

Emelie har en gedigen utbildning i teater och den svenska klädedräktens historia och hon tillämpar sina kunskaper i föreläsningar, studiecirklar och egna teaterföreläsningar. Hon skriver texterna och syr de tidsenliga dräkterna själv.

I år har Emelie genomfört två teateruppsättningar, ”Cecilia Vasa” och ”Skymning över Arboga”. Hon belyser och förmedlar på ett utmärkt sätt och med stort engagemang Arbogas historia.

 

Vi i Lions Club Arboga anser att detta bidrar till ökad turism i Arboga. Arbogas historia är bland det viktigaste när det gäller att dra turister till kommunen och även öka kunskapen hos kommunens innevånare. Därför är Emelie Hertzman en värdig mottagare av Lions Club Arbogas Kulturstipendium 2020. Med stipendiet medföljer en prissumma av 10 000 kronor.

 

Bengt Salander                                                         

Ordförande i Lions Club Arbogas stipendikommitté                 

 

På bilden syns från vänster; Bengt Salander, Lions Club Arboga, Kulturstipendiemottagare Emelie Hertzman och Täpp Birgitta Jonson, Lions Club Arboga.