Skriv ut
Träffar: 688
Lokala bidrag  
Lions Kulturstipendium 20000:-
Lions Ungdomsledarstipendium 10000:-
Sommarkollo vid Högsjön  6000:-
Medeltidsföreningen  8000:-
Lions Fredsaffischtävling  3054:-
Grundsärskolan i Arboga 17386:-
Övriga lokala bidrag    600:-
Summa lokala bidrag: 65040:-
   
Ej lokala bidrag  
Lions Cancerforskningsfond 19256:
De Glömda barnen 10000:-
Övrigt ej lokalt bidrag  8200:-
Summa ej lokala bidrag: 37456:-
   
Totalt utdelade bidrag 2017-2018 102496:-