Skriv ut
Träffar: 845

Lokala bidrag

Kulturstipendium                                20000

Ungdomsledarstipendium                    10000

Sommarkollo Högsjön                          6000

Föreningen Arboga Medeltid                 5000

Övriga lokala bidrag                             6822

Summa lokala bidrag                42822:-

 

Ej lokala bidrag

Lions Cancerforskningsfond                    25000

De glömda barnen                                 30000

Världens Barn                                         8469

Övriga ej lokala bidrag                           14300

Summa ej lokala bidrag               77769:-

 

Totalt utdelade bidrag      120591:-